Partneri

U projektu sudjeluju: Obrtnička škola Koprivnica koja je i prijavitelj projekta zajedno s partnerima Koprivničko-križevačkom županijom i Strukovnom školom Đurđevac, a uz stručnu pomoć PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije.

obrtnicka skola koprivnicaOBRTNIČKA ŠKOLA KOPRIVNICA

Obrtnička škola Koprivnica jedna je od najrazvijenijih i najpriznatijih škola u Koprivničko-križevačkoj županiji. Kroz svoju redovnu nastavu i praktičnu obuku, kao i kroz različite oblike prekvalifikacija i doškolovanja, uz suradnju s Gradom Koprivnicom i Koprivničko-križevačkom županijom, naša je Škola stvorila mnoge priznate obrtnike ovog kraja.

2006. godine Obrtnička škola je proslavila 120 godina svoga postojanja.

Pod nazivom Šegrtska škola osnovana je 1886. godine u sklopu tadašnjih školskih reformi.

Obrtničku školu danas pohađa 776 učenika u 31 razrednih odjela, uključujući i odjele za djecu djecu s potškoćama u razvoju, a u njoj je zaposleno ukupno 90 djelatnika.

U suvremenim se radionicama i kabinetima uz pomoć profesora naši učenici pripremaju za dvadesetak obrtničkih zanimanja po trogodišnjim i četverogodišnjim programima te redovito postižu odlične uspjehe na raznim natjecanjima.

Kvaliteta i uspješnost obrazovanja u našoj Školi, uz trud i zalaganje naših profesora i učenika, zaista se isplatila - Obrtnička škola dvostruka je dobitnica nagrade "Šegrt Hlapić" za najbolju školu - izvođača programa za obrtnička zanimanja.

Web stranica: www.ss-obrtnicka-koprivnica.skole.hr


strukovna skola djurjevac STRUKOVNA ŠKOLA ĐURĐEVAC

Moderno srednjoškolsko obrazovanje u Đurđevcu počelo je 1964. godine osnivanjem Gimnazije. Godine 1971. dodatno se uvodi obrazovanje za obrtnička zanimanja u strojarstvu, obradi drva i elektrotehnici, za zanimanja automehaničar, stolar i elektroničar.

Odlukom Skupštine općine Đurđevac, 1993. godine osniva se Strukovna škola Đurđevac i Gimnazija Dr. Ivana Kranjčeva Đurđevac, te od tada u istoj školskoj zgradi svaka škola radi kao samostalna ustanova.

U Strukovnoj školi u Đurđevcu, trenutno se kroz 30 razrednih odjela školuje 520 učenika u 16 zanimanja.kozmetičar/ka i pomoćni/na kuhar/ica i slastičar/ka.

Strukovna škola Đurđevac trenutno zapošljava 85 djelatnika od kojih je 70 nastavnika. Kadrovskim potencijalom Strukovna škola Đurđevac sposobna je odgovoriti izazovima modernog školstva i reformi koje se već provode. Dokaz tome može se naći u brojnim projektima i aktivnostima koje škola provodi izvan redovnih programa obrazovanja, a opet s ciljem unapređenja znanja i sposobnosti učenika upravo u zanimanjima za koje se školuju.

Web stranica: www.ss-strukovna-djurdjevac.skole.hr


kckzz partneriKOPRIVNIČKO - KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

Koprivničko-križevačku županiju vodi župan Darko Koren, te zamjenici župana Darko Sobota i Ratimir Ljubić, kao izvršno tijelo županije.

Zakonodavno tijelo Županije je Županijska skupština, kojoj je predsjednik Željko Pintar.

Koprivničko-križevačka županija nastala 1993. godine kao nova političko-teritorijalna jedinica.

Gradovi: Koprivnica, Križevci i Đurđevac.

Općine : Drnje, Đelekovec, Ferdinandovac, Gola, Gornja Rijeka, Hlebine, Kalinovac, Kalnik, Kloštar Podravski, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Legrad, Molve, Novigrad Podravski, Novo Virje, Peteranec, Podravske Sesvete, Rasinja, Sokolovac, Sveti Ivan Žabno, Sveti Petar Orehovec i Virje.

Web stranica: www.kckzz.hr

 


pora partneriPORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije

PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije je regionalni koordinator i središnja ustanova za koordinaciju upravljanja razvojem u Koprivničko-križevačkoj županiji.

PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije je pružala stručnu pomoć u pripremi ovog projekta u okviru provedbe projekta UZ PORU PO POTPORU koji je odobren za financiranje u okviru Poziva za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ za nastavak aktivnosti regionalnih koordinatora te će u okviru istog projekta nastaviti pružati stručnu pomoć i u provedbi projekta.

Web stranica: www.pora.com.hr

 

Pin It

Obrtnička škola Koprivnica
Strukovna škola Đurđevac
Koprivničko - križevačka županija
PORA
Koristimo kolačiće
Kolačiće koristimo za prilagođavanje sadržaja i oglasa, za pružanje značajki društvenih medija i za analizu prometa.